Karbon fiberin geri kazan谋m谋


 

CURTI Energy, 莽al谋艧malar谋n谋, karbon fiber (CFRC) ile g眉莽lendirilmi艧 karma malzemelerin geri kazan谋m谋na kadar geni艧letmi艧tir. End眉striyel Kimya Fak眉ltesi ile i艧birli臒i, konu ile ilgili 3 makalenin yay谋nlanmas谋na ve elinde b眉y眉k miktarda bu hurdadan olan d眉nya 莽ap谋ndaki i艧letmeler ile i艧birli臒ine neden olmu艧tur.聽 Bu faaliyetler, 鈥渙rtak ara艧t谋rma projeleri ve i艧letmelerin geli艧imi i莽in 莽a臒r谋鈥 鈥 陌GM 773/2015 ba臒lam谋nda Emilia Romagna B枚lgesi POR FESR 2014-2020聽莽a臒r谋s谋 kapsam谋nda Avrupa B枚lgesel Geli艧im Fonu ile ortakla艧a finanse edilirler.
Bu projenin amac谋, farkl谋 uygulamalar i莽in i莽eri臒inde g眉莽lendirme ama莽l谋 聽geri d枚n眉艧眉ml眉 k谋sa elyaf (Re-CFRC)聽bulunduran ala艧谋mlar谋n 眉retimi amac谋yla 聽karbon fiberin聽 (CF) geri kazan谋m谋d谋r.

Richiedi maggiori informazioni

{ad.bottom} 条评论