Gazlat覺r覺c覺


CURTI Energy, kereste hurdalar覺n覺 elektrik ve termik enerjiye d繹n羹t羹rme kapasitesine sahip ilk gazlat覺r覺c覺 prototipini ger癟ekletirdi.
Gazlat覺rma, kat覺 bir yak覺t覺n (tahta, tar覺m hurdalar覺, k繹m羹r) syngasad覺 verilen gazl覺 bir yak覺ta d繹n羹mesini salayan kimyasal-fiziksel bir prosestir .Syngas, geleneksel motorlar覺 beslemek i癟in ve elektrik enerjisi ve 覺s覺 羹retmek i癟in kullan覺l覺r. Biyok羹tlelerin enerji deerlemesi a癟覺s覺ndan bu teknolojinin dier mevcut teknolojilere g繹re avantaj覺, mikro 繹l癟ekte daha deerli enerji (elektrik) 羹retimidir.


Proses girdisiTahta tala覺

Teknoloji tipiGazlat覺rma

retilen enerji:Termik ve elektrik

Proses 癟覺kt覺s覺:Syngas ve biyok繹m羹r
CURTI Energytaraf覺ndan ger癟ekletirilen prototip, tala ya da k覺y覺lm覺 ahap malzeme beslemeli, k羹癟羹k boyutludur (20 kilowatt elektrik).Syngas, teknolojik fonksiyonlar i癟in 覺s覺tma ya da 覺s覺 ama癟l覺 elektrik enerjisi ve 40 kW 覺s覺 羹reten bir motor-alternat繹r grubunu besler.

K羹癟羹lt羹lm羹 boyut, oteller, okullar, huzurevleri, k羹癟羹k k繹yler ve 癟iftlikler i癟in onu ideal hale getirir.


Richiedi maggiori informazioni

{ad.bottom} 沭ぜ蹦